SMART VIỆT NAM

Phát Triển Bền Vững Và Trách Nhiệm Xã Hội

Tháng Ba 12, 2020

Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp

Đồng hành cùng khách hàng, chúng tôi luôn hướng đến tìm những giải pháp cho vấn đề liên quan phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”.

Tất cả các tổ chức đều có trách nhiệm với con người, với khách hàng và với xã hội. Chúng tôi tin rằng, sự cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng cao uy tín, và tạo nên các mối liên kết quan trọng với cộng động nơi doanh nghiệp hoạt động, góp phần vào tăng thêm phúc lợi cho xã hội, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Con người
Đối với nhiều sinh viên tốt nghiệp cũng như nhân viên đã có kinh nghiệm coi CSR là một ưu tiên, thì sự cam kết của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi có thể thu hút, phát triển và tập hợp được những con người tuyệt vời. Các dự án CSR giúp nhân viên chúng tôi học hỏi từ những trải nghiệm đầy thử thách; gặt hái được những quan điểm mới; nâng cao kỹ năng của họ và được làm việc cùng với rất nhiều đồng nghiệp, kể cả những đồng nghiệp cấp cao.
Đối với người lao động, chúng tôi luôn phấn đấu để tạo công ăn việc làm với mức thù lao xứng đáng cơ hội việc làm như nhau, cơ hội phát triển nghề và chuyên môn, hưởng thù lao tương xứng, hưởng môi trường lao động an toàn, vệ sinh và đảm bảo quyền riêng tư, cá nhân ở nơi làm việc.

Khách hàng
Những khách hàng luôn chủ động tham gia các hoạt động CSR thường thích làm việc hơn với những tổ chức có cùng quan điểm. Cam kết luôn minh bạch và liêm chính của chúng tôi và mong muốn mạnh mẽ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực đối với thế giới phản ánh niềm tin và hành động của rất nhiều trong số những khách hàng của chúng tôi.
Cam kết cung cấp hàng hoá và dịch vụ đảm bảo về chất lượng, an toàn sản phẩm, định giá, thông tin về sản phẩm (quảng cáo), phân phối, bán hàng và cạnh tranh.

Cộng đồng
CSR luôn có một yếu tố quan trọng là “đạo đức”. Chúng tôi tin rằng với tư cách là một tổ chức cũng như là một cá nhân, việc hỗ trợ những cá nhân hay những nhóm người cần sự giúp đỡ là một điều hoàn toàn đúng đắn. Thông qua những nguyên tắc, giá trị đạo đức được tôn trọng trình bày trong bản sứ mệnh và chiến lược của công ty. Thông qua các công bố này, nguyên tắc và giá trị đạo đức trở thành kim chỉ nam cho sự phối hợp hành động của mỗi thành viên trong công ty và với các bên hữu quan.

    PAGE TOP