SMART VIỆT NAM

Tại Sao Chọn Smart

Tháng Ba 12, 2020

Kiểm Soát Chất Lượng

Bộ phận đo lường của chúng tôi có các chuyên viên kỹ thuật giỏi cùng với các điều kiện môi trường, thiết bị, công nghệ được kiểm soát cho phép chúng tôi kiểm soát kích thước linh kiện nhựa bằng 2D hoặc 3D.

Chính sách chất lượng Smart

Cũng trong quá trình này, Chúng tôi nêu rõ những chính sách thông tin và tiếp cận đối với khách hàng của chúng tôi sau khi kiểm soát về kích thước, chúng tôi gửi bản báo cáo hoàn chỉnh và nghiêm ngặt.
Quá trình kiểm soát kích thước rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Điều này đảm bảo các thông số kĩ thuật của khách hàng được đánh giá một cách nghiêm ngặt.
Chúng tôi quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng, theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 và ISO 14001:2015. đến từ IQC, IPQC và OQC. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc yêu cầu về chất lượng để đạt được sự kì vọng của khách hàng

    PAGE TOP