Tài Liệu Kỹ Thuật

Hỗ trợ trực tuyến
(+84)987.999.873
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0987.999.873
KD2: 0981.213.009
KD3: 0986.386.206
KD4: 0983.999.873
KD5: 0981.213.018
KD6: 0986.386.206

BU LÔNG ỐC VÍT | THÔNG SỐ BƯỚC REN THEO ĐƯỜNG KÍNH SẢN PHẨM

28/11/2015 02:09

Mỗi một quy cách sản phẩm của Bu lông Ốc vít khác nhau sẽ có các bước ren khác nhau. Dưới đây là bảng chi tiết các bước ren cho từng Size sản  phẩm. 

 
Bảng Hệ Ren theo Quy cách Sản Phẩm
SIZE BƯỚC REN THÔ
(Coarse Pitch)
BƯỚC REN MỊN
(Fine Pitch)
BƯỚC REN CỰC MỊN
(Extra Fine Pitch)
M1.6 0.35 0.2  
M2 0.4 0.25  
M3 0.5 0.35  
M3.5 0.6 0.35  
M4 0.7 0.5  
M5 0.8 0.5  
M6 1 0.75  
M8 1.25 1 0.75
M10 1.5 1.25 1
M12 1.75 1.5 1.25
M14 2 1.5 1.25
M16 2 1.5 1
M18 2.5 2 1.5
M20 2.5 2 1.5
M22 2.5 2 1.5
M24 3 2 1.5
M27 3 2 1.5
M30 3.5 3 2
M33 3.5 3 2
M36 4 3 2
M42 4.5 4 3
M48 5 4 3
M52 5 4 3
M56 5.5 4 3
M60 5.5 4 3
M64 6 4 3
M68 6 4 3
M72 6 4 3
M80 6 4 3
M90 6 4 3
M100 6 4 3
Các tin khác:
© Copyright 2015 Smart Viet Nam