Hỗ trợ trực tuyến
(+84)987.999.873
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0987.999.873
KD2: 0981.213.009
KD3: 0986.386.206
KD4: 0983.999.873
KD5: 0981.213.018
KD6: 0986.386.206

Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn

31/01/2016 20:33

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Dự án lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) khởi công ngày 23/10/2013.

nhà máy lọc dầu nghi sơn
Dịch vụ khác
© Copyright 2015 Smart Viet Nam